Katalog sklepów

Katalog produktów

Różne

Sieci społecznościowe

Zdjęcie do strony

Sklepy internetowe w Niemczech

Informacje o stronie: stopka redakcyjna, ograniczenie odpowiedzialności

Impressum (stopka redakcyjna)

Dane zgodnie z § 5 TMG:

Internetservice Seljunin, Germany
Waldstr. 71, 22846 Norderstedt

Kontakt:

Kontakt

Odpowiedzialny za treść, zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:

Anton Seljunin
(Dyplom ekonomista)

Prawa autorskie do zdjęć i grafiki użytej w serwisie:

Fotolia: © Andres Rodriguez, © Kurhan, © Onidji, © gena96, © Les Cunliffe, © nono, © radenmas, © apops, © Minerva Studio, © fotomek, © sp4764, © cutimage, © Gina Sanders, © tashatuvango, © johannes86, © Gina Sanders, © Fredy Sujono, © KAR, © sp4764, © Ildogesto, © Natalia Merzlyakova, © Cybrain, © Maksym Yemelyanov, © Sergej Khackimullin, © Kurhan, © Andres Rodriguez, © Felix Jork, © Franck Boston, © Picture-Factory, © Cybrain, © slavun, © Kzenon, © Iakov Kalinin, © FikMik, © Coloures-pic, © DURIS Guillaume, © Rob hyrons, © drubig-photo, © James Thew.
Data Beckers GmbH.

Ograniczenie odpowiedzialności (wyłączenie odpowiedzialności)

Haftungsausschluss (Disclaimer) - Deutsche Version

1. Ostrzeżenie o treści witryny

Zawartość naszej witryny, która jest ogólnie dostępna i udostępniana bezpłatnie, została przez nas opracowana z najwyższą możliwą dokładnością i dokładną weryfikacją danych. Nie gwarantujemy jednak dokładności i trafności informacji zawartych w bezpłatnych i ogólnodostępnych informacjach, które są materiałami dziennikarskimi: porady i informacje. Komentarze i artykuły, na których wskazana jest nazwa autora, wyrażają jego opinię i nie zawsze są zbieżne z naszą opinią. W czasie wyświetlania treści witryny, mającej ogólny i bezpłatny dostęp, nie powstają żadne zobowiązania umowne między użytkownikiem serwisu a nami, ponieważ nie ma wyrażenia woli, która miałaby konsekwencje prawne.

Początkowo informacje na naszej stronie są przygotowywane w języku rosyjskim, a następnie tłumaczone na inne języki. Podczas tłumaczenia informacji mogą wystąpić wyjątkowe przypadki, gdy tłumacz nieprawidłowo przetłumaczy jakiekolwiek informacje. Jeśli występują różnice w informacjach w różnych językach, pierwszeństwo powinny mieć informacje w języku rosyjskim.

2. Linki do innych stron

Nasza strona zawiera linki do stron osób trzecich („linki zewnętrzne”). W przypadku tych witryn odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. Przy początkowym umieszczaniu linków zewnętrznych sprawdziliśmy zawartość tych stron witryn, aby ustalić, czy występują na nich jakiekolwiek naruszenia prawa. Podczas tej kontroli nie wykryliśmy żadnych naruszeń. Nie mamy jednak żadnego wpływu na obecną lub przyszłą treść i wygląd tych witryn. Fakt, że tworzymy linki do stron zewnętrznych, nie oznacza, że przypisujemy sobie, akceptujemy lub obsługujemy zawartość tych stron. . Nie mamy możliwości ciągłego monitorowania zawartości stron zewnętrznych, do których prowadzą linki w naszej witrynie. Tylko jeśli otrzymamy wiadomość lub dowód, że treść dowolnej witryny lub strony połączonej witryny narusza prawo, usuwamy ten link.

3. Prawa autorskie i pokrewne co do zawartości treści

Treści publikowane na naszej stronie internetowej są chronione przez niemieckie prawo autorskie. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości strony niedozwolone przez prawo niemieckie wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności dystrybucji, kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania i powielania zawartości naszej strony internetowej w bazach danych lub innych mediach lub systemach komunikacji elektronicznej. Treść witryny, której właścicielem praw autorskich są osoby trzecie, jest odpowiednio oznaczona. Dystrybucja lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron nieautoryzowanych przez nas na piśmie jest niedozwolone i karane prawem. Dozwolone jest jednak kopiowanie i pobieranie informacji z naszej witryny wyłącznie do indywidualnego prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Prezentacja naszej strony internetowej w ramach zewnętrznych jest możliwa tylko za naszą pisemną zgodą.

4. Żadnych reklam

Nie wolno wykorzystywać danych kontaktowych znajdujących się w naszym Impressum do celów komercyjnych (reklamy), chyba że uprzednio wyrazimy na to pisemną zgodę.

5. Specjalne warunki korzystania z serwisu

Jeśli warunki korzystania z naszej witryny w poszczególnych przypadkach (na przykład podczas komentowania i zamieszczania ogłoszeń lub umieszczania reklam) różnią się od warunków określonych w paragrafach 1–4 niniejszego dokumentu, to wyraźnie to wskazujemy przy takim zastosowaniu. W takim przypadku obowiązują specjalne Warunki korzystania z witryny.