Katalog sklepów

Katalog produktów

Różne

Sieci społecznościowe

Zdjęcie do strony

Sklepy internetowe w Niemczech

Warunki korzystania z witryny eshops.ru-geld.de

Warunki korzystania ze strony

Spis treści1. Zakres obowiązywania niniejszych warunków użytkowania serwisu

1.1. Niniejsze warunki obowiązują podczas korzystania z witryny internetowej eshops.ru-geld. de (dalej "witryna", „serwis” lub "nasza witryna"), której właścicielem jest Internetservice Seljunin Niemcy (zwanej dalej „serwisem internetowym” lub „właścicielem witryny, serwisu” lub „my”), jeśli TY (dalej "użytkownik" lub "ty") bierzesz udział w dyskusji, komentujesz informacje, zamieszczasz opinie, zakładasz konto, przesyłasz i publikujesz treści, informacje o sklepach internetowych i produktach, cenniki, wskazówki dotyczące sprzedaży, wypełniasz wniosek o płatne usługi lub korzystasz z innych funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

1.2. Korzystając z naszej witryny w ten sposób, bez wątpienia akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, a także znaszą Polityką prywatności i Komunikat o ograniczeniu (wyłączeniu) odpowiedzialności. Jeśli nie zgadzasz się z jednym z wymienionych dokumentów, nie możesz korzystać z naszej witryny w określony w klauzuli 1.1 sposób.

1.3. Wszystkie warunki użytkownika, które są sprzeczne lub różnią się od niniejszych Warunków użytkowania, mogą obowiązywać tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę, będą ważne nowe Warunki użytkowania witryny.

2. Możliwości (funkcje) dostępne w witrynie

2.1. Nasza witryna internetowa udostępnia użytkownikom następujące funkcje:

3. Rejestracja i konta użytkowników

3.1. Zarejestrowanymi użytkownikami naszej strony mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Rejestracji osoby prawnej może dokonać wyłącznie upoważniony przedstawiciel.

3.2. Każda osoba fizyczna lub prawna może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

3.3. Aby zarejestrować się w serwisie, użytkownik musi spełnić następujące warunki:

3.4. Rejestracja użytkownika i sklepu internetowego obejmuje następujące etapy:

3.5. Wniosek o rejestrację online umożliwia jednoczesną rejestrację użytkownika i rejestrację jednego, należącego do użytkownika, sklepu internetowego.

3.6. Rejestracja użytkownika jest bezpłatna. Za rejestrację każdego sklepu internetowego na stronie internetowej pobierana jest opłata (patrz szczegóły w §6).

3.7. Jedno konto użytkownika na stronie internetowej może odpowiadać kilku zarejestrowanym sklepom internetowym należącym do użytkownika.

3.8. Wniosek o rejestrację sklepu internetowego zostanie przez nas rozpatrzony w ciągu 10 dni roboczych. Serwis internetowy ma prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację bez podania przyczyny.

3.9. W przypadku, gdy serwis internetowy zdecyduje się na rejestrację sklepu internetowego, do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z wystawioną fakturą w celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej sklepu internetowego.

3.10. Po wpłaceniu opłaty rejestracyjnej serwis zarejestruje sklep internetowy użytkownika w ciągu 10 dni roboczych.

3.11. Rejestracja użytkownika, jak również rejestracja sklepu internetowego jest bezterminowa. Konto użytkownika lub informacje o sklepie internetowym mogą być w każdej chwili usunięte przez użytkownika lub przez Dział wsparcia z przyczyn określonych w §8 i §12. W takim przypadku wniesiona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi użytkownikowi.

4. Autoryzacja (logowanie) w serwisie internetowym

4.1. Aby móc pracować ze swoim kontem w serwisie, użytkownik musi się zalogować (przejść do serwisu) podając nazwę użytkownika i hasło.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do serwisu i nie udostępniania go osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie udostępnione osobom trzecim, użytkownik musi nas o tym niezwłocznie powiadomić e-mailem i zmienić swoje hasło na stronie internetowej. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta osobom trzecim.

4.3. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania osób trzecich w witrynie, do której udostępnił swoje konto.

5. Umieszczanie informacji

5.1. Każdy zarejestrowany sklep internetowy w naszym serwisie posiada osobną stronę (wizytówkę sklepu internetowego). Informacje na wizytówce są wstępnie wprowadzane z wniosku rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika.

5.2. Wizytówka sklepu internetowego może być przygotowana przez użytkownika we wszystkich językach dostępnych na naszej stronie, bez dodatkowych opłat.

5.3. Krótka informacja o sklepie internetowym jest przez nas umieszczana we wszystkich odpowiednich, naszym zdaniem, katalogach sklepów internetowych naszej witryny: katalogu głównym, katalogach według krajów, katalogach według rodzajów sprzedawanych produktów.

5.4. Jeśli właściciel sklepu internetowego publikuje informacje o sprzedawanych przez siebie produktach za pośrednictwem programów partnerskich (np. Awin, Amazon, eBay), nasz serwis internetowy rozważy opublikowanie wszystkich lub wybranych produktów na naszej stronie internetowej, w ramach tego programu partnerskiego. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do zamieszczania w naszym serwisie informacji o produktach zarejestrowanych u nas sklepów internetowych.

5.5. Opinie, oceny i komentarze osób odwiedzających witrynę. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika w serwisie (w tym wizytówka sklepu internetowego) mogą być uzupełniane o opinie (recenzje), oceny i komentarze (zwanych dalej „komentarzami”) przez innych zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników serwisu. Rejestrując sklep internetowy, użytkownik wyraża zgodę na dodawanie do jego informacji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy i opinii. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w związku z takimi komentarzami nie będą wysuwane żadne roszczenia wobec serwisu internetowego, a wszelką odpowiedzialność za takie komentarze ponoszą ich autorzy.

5.6. Obowiązkowe wymagania dotyczące wszelkich danych wprowadzanych przez użytkownika w witrynie internetowej:

Dalsze wymagania dotyczące wprowadzania informacji w naszej witrynie internetowej można znaleźć w §7 Obowiązki użytkownika.

5.7. Niedozwolone tematy lub treści treści publikowane przez użytkowników:

6. Usługi płatne, odmowa świadczenia usług płatnych

6.1. Wypełniając wniosek rejestracyjny online, użytkownik składa tym samym wniosek o odpłatną usługę "rejestracji sklepu internetowego". W przypadku odpowiedzi pozytywnej, użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za dokonane zgłoszenie. Oprócz rejestracji sklepu internetowego, użytkownik może zamówić następujące płatne usługi:

6.2. Płatność za rejestrację w sklepie internetowym oraz usługi dodatkowe dokonywana jest tylko raz.

6.3. W razie potrzeby użytkownik może ponownie skorzystać z dodatkowych płatnych usług: priorytetowe zamieszczenie informacji, zamieszczenie informacji w mediach społecznościowych. W tym celu użytkownik informuje serwis internetowy o swoim życzeniu w celu wystawienia faktury za te usługi.

6.4. Wszelkie płatności dokonywane są przez użytkownika na podstawie oficjalnych faktur/rachunków wystawionych przez Dział wsparcia w języku niemieckim lub angielskim. Faktury wysyłane są do użytkownika pocztą elektroniczną.

6.5. Użytkownik musi dokonać płatności w ciągu 2 tygodni od daty wystawienia faktury.

6.6. Zapewniamy następujące metody płatności - na nasze konto bankowe w Niemczech, płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub WebMoney.

6.7. Opóźnienie w płatności umowy/zamówienia. W przypadku opóźnienia w płatności za zamówienie, serwis internetowy ma prawo pobierać od użytkownika karę w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

6.8. Ceny za usługi płatne. Aktualne ceny za usługi płatne na stronie znajdują się w cennikach naszej witryny na następującej stronie: Cennik

6.9. Odmowa realizacji zamówienia przez serwis internetowy. Składając wniosek o świadczenie usług płatnych, użytkownik wyraża zgodę na to, że serwis internetowy ma prawo w każdej chwili wyrazić zgodę lub odmówić realizacji wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku użytkownika (natychmiast lub po uprzednio wyrażonej zgodzie) lub gdy usługa nie może być wykonana z przyczyn technicznych lub innych, serwis internetowy zwróci kwotę zapłaconą przez użytkownika za wniosek w ciągu 14 dni.

7. Obowiązki zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników

7.1. Użytkownik może skorzystać z możliwości podanej na stronie, aby wprowadzić informacje, tylko zgodnie z przewidzianymi celami. Jakiekolwiek korzystanie z formularzy i usług w witrynie, które nie jest związane z zamierzonymi celami, jest zabronione.

7.2. Wszelkie informacje na stronie przesłane przez użytkownika powinny być zawsze napisane w sposób uprzejmy i z szacunkiem. Krytyka i wypowiedzi muszą być wyrażane w sposób konstruktywny, aby można było je stosować z korzyścią dla innych użytkowników i tak, by nie były denerwujące ani obraźliwe.

7.3. Wprowadzając informacje, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, imiona, marki itp., użytkownik gwarantuje, że nie narusza praw osób trzecich, na przykład: praw autorskich, praw osób fizycznych, wolnej konkurencji.

7.4. Użytkownik całkowicie zwalnia nas od wszystkich, bez wyjątku, roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniami prawa, za które jest on odpowiedzialny. Użytkownik ponosi wszelkie niezbędne koszty finansowe związane z potrzebną nam ochroną prawną w tym przypadku.

7.5. Poniższe działania są szczególnie zabronione:

7.6. Użytkownik musi zawsze wprowadzać wiarygodne i dokładne informacje. Informacje te nie mogą naruszać obowiązujących przepisów Niemiec i Unii Europejskiej. To samo dotyczy cen, ofert towarów i usług, wydarzeń itp.

7.7. Zarejestrowany użytkownik musi w odpowiednim czasie aktualizować wprowadzone przez siebie informacje, tak aby były one zawsze dokładne i zgodne z prawdą.

7.8. Jeżeli zarejestrowany przez użytkownika sklep internetowy zakończy swoją działalność lub jeżeli strona sklepu internetowego z jakiegokolwiek powodu nie jest już dostępna online, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie serwis internetowy.

8. Prawa zarejestrowanych użytkowników

8.1. Użytkownik może w każdej chwili zalogować się do serwisu i dokonać zmian w opisie zarejestrowanych u siebie sklepów internetowych, pod warunkiem, że w danej chwili dostępna jest sekcja serwisu dla zarejestrowanych użytkowników. Sekcja serwisu dla zarejestrowanych użytkowników może być niedostępna z powodu problemów technicznych na serwerze, ataków hakerów, prac na serwerze (patrz punkt 12.7) i z innych przyczyn.

8.2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć współpracę i usunąć swoje konto, jak również informacje o sklepach internetowych odpowiadające jego kontu.

8.3. Użytkownik ma prawo ubiegać się o płatne usługi w serwisie (patrz §6).

9. Odpowiedzialność za publikowanie informacji

9.1. Przedsiębiorcy lub firmy składające ofertę towarów lub usług powinny zamieścić w reklamie link do Impressum lub wprowadzić wszystkie informacje, które powinny znajdować się w Impressum na stronach (nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe). Nie sprawdzamy tych informacji, jeśli są one brakujące lub nieprawidłowe, twórca ogłoszenia odpowiada za nie zgodnie z niemieckim prawem (§ 5 des Telemediengesetz).

9.2. Odpowiedzialność za treść, grafikę, filmy, ceny, komentarze itp. zamieszczonych informacji spoczywa na użytkowniku, który je zamieścił. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za informacje dostarczone przez osoby trzecie. Wprowadzając informacje, użytkownik potwierdza tym samym swoje prawo do ich publikacji.

9.3. Mamy prawo, ale nie obowiązek sprawdzenia wprowadzonych informacji pod kątem zgodności z prawem lub niniejszymi warunkami korzystania z serwisu. W przypadku wykrycia naruszeń lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, wprowadzone informacje są przez nas blokowane lub usuwane bez ostrzeżenia i nie są publikowane na stronie. Możemy również zastosować wszelkie możliwe środki (techniczne i prawne), aby uniemożliwić użytkownikowi, który wprowadził informacje, korzystanie z naszej witryny i wprowadzanie na niej informacji, w tym usunięcie informacji o sklepie internetowym i jego koncie. Dane kontaktowe, adres e-mail, adres IP użytkownika mogą być przez nas w tym celu przechowywane przez dłuższy czas.

9.4. Poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej, przenosisz na nas prawa do korzystania z tych danych, które obejmują: umieszczanie tych danych na stronie internetowej, a także wprowadzanie zmian w danych (korekta pisowni, interpunkcji, stylu tekstu), zmiana rozdzielczości i rozmiaru materiałów medialnych, a także usunięcie tych informacji. Mamy również prawo umieszczać wprowadzone informacje we wszystkich subdomenach RU-GELD.DE, w naszych kanałach RSS i informatorach o nowościach, a także na innych stronach, aby zwiększyć liczbę wyświetleń tych informacji.

10. Bezpieczeństwo, poufność

10.1. Ochrona danych osobowych użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Prawo nas obowiązujące Polityka prywatności, zasady bezpieczeństwa znajdują się na osobnej stronie witryny. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na naszą Politykę prywatności.

10.2. W naszym serwisie internetowym surowo zabronione jest gromadzenie informacji, w szczególności danych osobowych użytkowników, w sposób zautomatyzowany w jakimkolwiek celu. Użytkownik ma prawo do wykorzystania danych osobowych wprowadzonych przez innych użytkowników tylko w celu skontaktowania się z użytkownikiem. Dane te muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody właściciela praw autorskich do tych danych.

10.3. Użytkownikom zabrania się przekazywania swoich danych w celu autoryzacji w serwisie osobom trzecim. Jeżeli jego dane do autoryzacji w jakikolwiek sposób okazały się być u osób trzecich, użytkownik musi zmienić te dane w serwisie i poinformować nas o tym (patrz §4 Autoryzacja w serwisie).

10.4. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika, Dział Obsługi Klienta (wsparcia) ma prawo zażądać potwierdzenia wprowadzonych danych w dowolnym momencie, na przykład, dostarczając państwowe dokumenty tożsamości. Przed złożeniem potwierdzenia, Serwis ma prawo zablokować użytkownika i wprowadzone przez niego dane.

10.5. Jeżeli użytkownik strony uważa, że jakakolwiek informacja na stronie narusza jego prawa lub przepisy prawa, lub jest nieprawidłowa, powinien zgłosić ten fakt do Działu wsparcia. Można to zrobić poprzez odpowiedni komentarz na stronie z tą informacją lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych z Impressum (O nas, kontakt).

11. Ochrona przed oszustami

11.1. Odpowiedzialność za informacje zamieszczone w serwisie spoczywa na użytkownikach, którzy je zamieścili. W żadnym wypadku nie działamy jako pośrednik pomiędzy właścicielami sklepów a innymi użytkownikami i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkowników.

11.2. Uwaga: Jeśli oferta jest zbyt korzystna, prawdopodobnie nie należy jej ufać. Jeśli dowiemy się, że jakakolwiek informacja została wprowadzona przez oszusta lub jest podobna do typowej oferty oszusta, usuwamy tę informację.

11.3. Dla własnego bezpieczeństwa, podczas kontaktowania się z użytkownikami witryny, należy zawsze zachować następujące informacje: dane kontaktowe użytkownika, e-maile. Nie wysyłaj swoich danych osobowych, a w szczególności kopii dokumentów, osobom obcym, nieznajomym.

11.4. Jeśli dowiesz się, że jakiekolwiek informacje zostały wprowadzone przez oszusta, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą danych kontaktowych lub w komentarzach w witrynie.

11.5. Więcej informacji o tym, jak nie paść ofiarą oszustów, a także, jak rozpoznać oszustów i wyłudzaczy, można znaleźć na osobnych stronach naszego serwisu.

12. Prawa i obowiązki serwisu internetowego

12.1. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do sprawdzania treści użytkownika pod kątem zgodności z prawem lub niniejszymi warunkami użytkowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, wprowadzone informacje zostaną przez nas zablokowane lub usunięte bez powiadomienia i nie będą publikowane na stronie.

12.2. Mamy prawo do usunięcia lub dezaktywacji wszystkich materiałów informacyjnych przekazanych przez użytkownika, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub osoby trzecie poinformują nas o naruszeniu ich praw przez użytkownika.

12.3. Naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania serwisu jest podstawą do usunięcia konta użytkownika i informacji dotyczących sklepu internetowego, wszystkich jego komentarzy, a także do zakazu dalszego korzystania z serwisu, rejestracji i publikowania treści.

12.4. Mamy prawo do usunięcia konta użytkownika i danych zarejestrowanego sklepu internetowego również w następujących przypadkach: użytkownik nie jest już właścicielem zarejestrowanego przez siebie sklepu internetowego; sklep internetowy nie jest dostępny w Internecie od miesiąca; użytkownik nie odpowiada na nasze e-maile i w ogóle nie logował się w serwisie w ciągu ostatnich dwóch lat; w przypadku, gdy serwis internetowy nie jest już dostępny lub zakończenia działania serwisu.

12.5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany katalogów w celu publikowania informacji o sklepie internetowym, jak również do dokonywania zmian informacji, jeżeli zawierają one błędy gramatyczne lub stylistyczne, nie są jasne w znaczeniu lub jeśli zawierają niedopuszczalne, wprowadzające w błąd informacje.

12.6. Każdego roku, przez okres maksymalnie sześciu tygodni, dostęp do witryny może być ograniczony lub w ogóle nie będzie możliwy, z powodu pracy na serwerze, konserwacji serwisu, aktualizacji informacji w serwisie oraz z innych powodów. O tych ograniczeniach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem na stronie logowania do serwisu. Jeśli jest to absolutnie konieczne, użytkownik może skontaktować się z Działem wsparcia serwisowego, jednak należy liczyć się z tym, że odpowiedź na Twoje zapytanie może zostać udzielona z opóźnieniem.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, zobowiązań umownych, a także postępowań prawnych zastosowanie ma wyłącznie ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec.

13.2. Jeśli użytkownik nie ma wspólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec lub jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest organ sądowy w naszej lokalizacji.

13.3. Podczas korzystania z serwisu zawsze obowiązują aktualne Warunki, a nie Warunki przyjęte podczas poprzednich wizyt w serwisie lub rejestracji w serwisie.

01.11.2021